ZorkoT. „Potenciali Sodelovanja knjižnic, Muzejev in Arhivov Kot dediščinskih Ustanov: Raziskava Med Direktorji in Direktoricami Osrednjih območnih knjižnic, državnih Muzejev in Pokrajinskih Arhivov “. Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, Let. 66, št. 1-2, december 2022., str. 43-74, doi:10.55741/knj.66.1-2.3.