Ulčakar, T. „Načrtovanje trženja V visokošolski knjižnici: Primer Centralne Ekonomske knjižnice“. Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, let. 66, št. 3-4, april 2023, str. 109-32, doi:10.55741/knj.66.3-4.4.