Kodrič-Dačić, E. „Jugoslovanski knjižnični Sistem 1945 -1960“. Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, let. 66, št. 3-4, april 2023, str. 73-107, doi:10.55741/knj.66.3-4.3.