Petrič TurkT., in VilarP. „Pregled Storitev Slovenskih splošnih knjižnic Za Gluhe in naglušne Uporabnike“. Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, Let. 65, št. 1-2, junij 2022., str. 37-60, doi:10.55741/knj.65.1-2.2.