Krapež, M. „Založniška Dejavnost Muzejev in Galerij Na Slovenskem Do Konca Druge Svetovne Vojne“. Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, let. 65, št. 3-4, september 2022, str. 97-124, doi:10.55741/knj.65.3-4.5.