FelicijanL. „Uresničevanje knjižničnih Vlog V splošni knjižnici“. Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, Let. 65, št. 1-2, junij 2022., str. 139-64, doi:10.55741/knj.65.1-2.6.