Čučnik-MajcenN., in Oberman ŽnidarčičM. „Značilnosti Razvoja in Delovanja Centralne tehniške knjižnice Univerze V Ljubljani (1949–1991): Uvajanje Informacijske Tehnologije in Vpetost V Mednarodno Okolje“. Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, Let. 64, št. 3-4, december 2020., str. 123–147, https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/8135.