MedvedD. „Z Branjem Do Zvezd: približevanje knjižnice, knjižničnega Gradiva in Branja učencem Osnovne šole, S Poudarkom Na 1. Vzgojno-izobraževalnem Obdobju“. Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, Let. 64, št. 3-4, december 2020., str. 103–121, https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/8134.