DvornikA. „Čas Epidemije in Izposoja Gradiva Na Portalu Biblos V Posavju“. Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, Let. 64, št. 3-4, december 2020., str. 89–102, https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/8133.