ŠvabK. „Razlogi Za Neuporabo Storitev splošnih knjižnic: Pilotna študija Med starši predšolskih Otrok“. Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, Let. 64, št. 3-4, december 2020., str. 9–28, https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/8130.