Kerec Prekoršek, B., in V. Stavbar. „Kako Umestiti Tradicijo V Sodobnost? Maistrova knjižnica Kot Kulturni Spomenik prinaša S Svojimi Posebnostmi Izvirne Postavitve Nove Izzive Z Umestitvijo V Redni Fond UKM“. Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, let. 64, št. 1-2, september 2020, str. 29–46, https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/8123.