Vlašić Jurić, V. „Prikazi Hrvatskih Gradova U Atlasu Civitates Orbis Terrarum“. Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, let. 66, št. 3-4, april 2023, str. 133-42, doi:10.55741/knj.66.3-4.5.