Zdravje, A., in M. Korotaj. „Koncept Zelenih knjižnic in Prva Primera Njegove Vpeljave Pri Nas“. Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, let. 63, št. 1-2, oktober 2019, https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/7656.