PetrovičM. „Umeščanje Univerzitetne knjižnice Maribor V Proces izobraževanja Na Univerzi V Mariboru – pragmatičen Pristop“. Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, Let. 62, št. 1-2, junij 2018., https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/6849.