NovljanS. „Knjižničar Informator, empatični Povezovalec“. Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, Let. 62, št. 1-2, junij 2018., https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/6844.