ČadejR., in JužničP. „VKLJUČENOST SLOVENSKEGA DRUŽBOSLOVJA IN HUMANISTIKE V WEB OF SCIENCE IN SCOPUS“. Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, Let. 59, št. 4, marec 2016., str. 43-58, https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/6100.