PiršS. „SISTEM KNJIŽNIČNEGA NADOMESTILA V SLOVENIJI: PRIMERJAVA S TUJIMI PRAKSAMI“. Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, Let. 59, št. 4, marec 2016., str. 15-41, https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/6099.