Kavčič-ČolićA. „UVODNIK ODGOVORNE UREDNICE“. Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, Let. 59, št. 4, marec 2016., str. 9-11, https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/6098.