ZBDSZ. B. D. S. =. S. L. A. „ČOPOVA DIPLOMA IN PRIZNANJA 2014“. Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, Let. 58, št. 4, marec 2015., https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/6081.