PezerI., in VugrinecL. „STANJE IN VIZIJA RAZVOJA BIBLIOBUSNIH SLUŽB REPUBLIKE HRVAŠKE“. Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, Let. 58, št. 4, marec 2015., https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/6080.