BedenkK. „Žitje Prevoda Pravljice S frazeološkega Vidika: Na Primeru Grimmove Pravljice Srečni Anže“. Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, Let. 57, št. 1, november 2013., https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/6068.