Kodrič-DačićE. „PISNA KULTURNA DEDIŠČINA V KNJIŽNICAH V LUČI AKTUALNIH PREDPISOV“. Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, Let. 56, št. 4, september 2013., https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/6051.