Kavčič-ČolićA., in ŠmidM. „EVALVACIJA ZAUPANJA VREDNIH DIGITALNIH ARHIVOV PRI PROJEKTU ReUSE!“. Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, Let. 51, št. 1, december 2013., https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/5881.