VajsD. „RAZISKOVALNA DEJAVNOST NA PODROČJU BIBLIOTEKARSTVA V OKVIRU RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI V SLOVENIJI“. Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, Let. 51, št. 1, december 2013., https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/5879.