NovljanS. „APOLOGIJA ZA KRAJEVNO KNJIŽNICO“. Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, Let. 57, št. 2-3, april 2014., https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/5545.