[1]
S. Svoljšak, „Starejši monografski viri in orodje za fasetno navigacijo oziroma filter »vrsta vsebine« v COBISS+: analiza, evalvacija ter predlogi za izboljšave in dopolnitve šifrantov v podpoljih 140d in 140e bibliografskega formata COMARC/B “, knj, let. 66, št. 3-4, str. 9–41, apr. 2023.