[1]
R. Mežnar, „Spodbujanje bralne pismenosti s pomočjo stripoteke v Osrednji knjižnici Mozirje“, knj, let. 66, št. 3-4, str. 43–71, apr. 2023.