[1]
TurjakD., „Darja Kramberger (14. 2. 1932 - 11. 11. 2022)“, knj, let. 66, št. 1-2, str. 173-188, dec. 2022.