[1]
JanžekovićB. in MilinovićZ., „»Možgane, prosim.« Vzpostavitev in ovrednotenje Zbirk modelov organov v knjižnici Medicinske fakultete Univerze v Mariboru in Univerzitetni knjižnici Maribor“, knj, let. 65, št. 3-4, str. 159-181, sep. 2022.