[1]
ZorkoT., „Potenciali sodelovanja knjižnic, muzejev in arhivov kot dediščinskih ustanov: raziskava med direktorji in direktoricami osrednjih območnih knjižnic, državnih muzejev in pokrajinskih arhivov “, knj, let. 66, št. 1-2, str. 43-74, dec. 2022.