[1]
T. Zorko, „Potenciali sodelovanja knjižnic, muzejev in arhivov kot dediščinskih ustanov: raziskava med direktorji in direktoricami osrednjih območnih knjižnic, državnih muzejev in pokrajinskih arhivov “, knj, let. 66, št. 1-2, str. 43–74, dec. 2022.