[1]
JamarN., „Berljivost izvlečkov s področja bibliotekarstva in informacijske znanosti: na primeru izvlečkov iz revije Knjižnica“, knj, let. 66, št. 1-2, str. 105-121, dec. 2022.