[1]
T. Ulčakar, „Načrtovanje trženja v visokošolski knjižnici: primer Centralne ekonomske knjižnice“, knj, let. 66, št. 3-4, str. 109–132, apr. 2023.