[1]
PlankoM., „Generacija Z in bralne navade“, knj, let. 65, št. 1-2, str. 79-110, jun. 2022.