[1]
EiseltI. in MaliM., „Vloga nacionalnih knjižnic pri omogočanju dostopa do digitalizirane filmske dediščine“, knj, let. 66, št. 1-2, str. 123-145, dec. 2022.