[1]
Faletar TanackovićS., GabrielD. M., in Dragija Ivanović,M., „Trendi knjižničnih zbirk in storitev v hrvaških zaporih“, knj, let. 66, št. 1-2, str. 75-104, dec. 2022.