[1]
T. Petrič Turk in P. Vilar, „Pregled storitev slovenskih splošnih knjižnic za gluhe in naglušne uporabnike“, knj, let. 65, št. 1-2, str. 37–60, jun. 2022.