[1]
Petrič TurkT. in VilarP., „Pregled storitev slovenskih splošnih knjižnic za gluhe in naglušne uporabnike“, knj, let. 65, št. 1-2, str. 37-60, jun. 2022.