[1]
T. Pavletič Lacko in Špela Zupanc, „Slovenske bibliografije v letu 2019“, knj, let. 65, št. 1-2, jun. 2022.