[1]
KrapežM., „Založniška dejavnost muzejev in galerij na Slovenskem do konca druge svetovne vojne“, knj, let. 65, št. 3-4, str. 97-124, sep. 2022.