[1]
FelicijanL., „Uresničevanje knjižničnih vlog v splošni knjižnici“, knj, let. 65, št. 1-2, str. 139-164, jun. 2022.