[1]
Čučnik-MajcenN. in Oberman ŽnidarčičM., „Značilnosti razvoja in delovanja Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani (1949–1991): uvajanje informacijske tehnologije in vpetost v mednarodno okolje“, knj, let. 64, št. 3-4, str. 123–147, dec. 2020.