[1]
MedvedD., „Z branjem do zvezd: približevanje knjižnice, knjižničnega gradiva in branja učencem osnovne šole, s poudarkom na 1. vzgojno-izobraževalnem obdobju“, knj, let. 64, št. 3-4, str. 103–121, dec. 2020.