[1]
ŠvabK., „Facebook objave slovenskih osrednjih območnih knjižnic v času karantene zaradi pandemije covid-19“, knj, let. 64, št. 3-4, str. 67–87, dec. 2020.