[1]
MalecL. in VilarP., „Kako odrasli iščejo in izbirajo leposlovno gradivo v spletnem okolju: pregled raziskav“, knj, let. 64, št. 3-4, str. 29–66, dec. 2020.