[1]
B. Kerec Prekoršek in V. Stavbar, „Kako umestiti tradicijo v sodobnost? Maistrova knjižnica kot kulturni spomenik prinaša s svojimi posebnostmi izvirne postavitve nove izzive z umestitvijo v redni fond UKM“, knj, let. 64, št. 1-2, str. 29–46, sep. 2020.