[1]
Kodrič-DačićE., „Knjižnice na podružničnih šolah: vpogled v dostopnost knjižnične dejavnosti na podeželju“, knj, let. 65, št. 3-4, str. 33-47, sep. 2022.