[1]
Z. B. DRUŠTEV SLOVENIJE, „Statut Zveze bibliotekarskih društev Slovenije“, knj, let. 63, št. 1-2, okt. 2019.