[1]
A. Zdravje in M. Korotaj, „Koncept zelenih knjižnic in prva primera njegove vpeljave pri nas“, knj, let. 63, št. 1-2, okt. 2019.