[1]
DRUŠTEV SLOVENIJEZ. B., „Razpis za podelitev Goropevškovih priznanj in Goropevškovih listin v letu 2018“, knj, let. 62, št. 1-2, jun. 2018.