[1]
Z. B. DRUŠTEV SLOVENIJE, „Razpis za podelitev Čopovih diplom, Čopovih priznanj in Čopovih plaket v letu 2018“, knj, let. 62, št. 1-2, jun. 2018.