[1]
PetermanecZ. in ŠebjanU., „Vpliv komponent informacijske pismenosti na učni uspeh študentov v visokem šolstvu“, knj, let. 62, št. 1-2, jun. 2018.